Company

U bent nu hier:
HEALTHkitchen ›› Bedrijfsmassages

Bedrijfsleven gebaat bij massage als (preventie)maatregel.

Gezondheid is steeds meer een aangelegenheid die niet allen privé is, maar ook bedrijven aangaat. Onderzoek wijst uit dat zaken als werkstress en RSI belangrijke veroorzakers zijn van gezondheidsproblemen. Dit terwijl gezonde werknemers juist betere prestaties leveren, loyaler zijn en een aanzienlijke kostenbesparing vormen qua ziekteverzuim.
HEALTHkitchen biedt grote en kleinere bedrijven, die aan een optimale gezondheid van hun werknemers willen bijdragen, de keuze tussen stoelmassage en reflexzonemassage binnen het bedrijf. Verder stimuleren we gezondheid ook door het geven van werkplekadvies en bijvoorbeeld workshops. Bedrijven die - net als HEALTHkitchen - begrippen als sport, gezondheid(szorg), en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel hebben, nodigen we uit om een speciale invulling te geven aan een samenwerking.

 

 

* Bedrijfsziektes, ziekteverzuim en verminderde productiviteit


Stress en RSI door het werk zijn grote veroorzakers van gezondheidsklachten. Jaarlijks meldt 2 tot 4 procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Vijftien procent krijgt door het werk klachten aan arm, nek of schouders, die tot beperkingen en ook ziekmeldingen leiden. In een onderzoek, dat in 2006 werd gepubliceerd door TNO, werd berekend dat dit aan ziekteverzuim een kostenpost van ruim 1 miljard euro oplevert. De verminderde arbeidsproductiviteit, veroorzaakt door RSI, kost het bedrijfsleven nog eens ruim 800 miljoen euro op jaarbasis. Preventieve stoelmassage op regelmatige basis kan stress- en houdinggerelateerde klachten helpen voorkomen. De overheid stimuleert dit dan ook middels fiscale voordelen. HEALTHkitchen biedt naast preventieve stoelmassage tevens curatieve stoelmassage voor het aanpakken van specifieke klachten, dorn-therapie, reflexzonemassage, werkplekadvies en speciale workshops aan bedrijven.

 

* Fiscale voordelen


Omdat de overheid de gezondheid van uw werknemers van belang vindt gelden er diverse fiscale voordelen voor bedrijven die stoelmassage toepassen. Onder bepaalde voorwaarden zijn de kosten aftrekbaar als bedrijfskosten. Ook is de omzetbelasting (BTW) over de stoelmassages voor werkgevers aftrekbaar als voorbelasting. Sinds mei 2010 heeft reflexzonemassage voor bedrijven dezelfde fiscale voordelen. In het verleden is goedgekeurd dat de cursus stoppen met roken en stoelmassage/reflexzonemassage altijd generiek onder de gerichte arbovrijstelling vielen. Met ingang van 1 januari 2022 is dat niet langer het geval. Indien stoelmassage/reflexzonemassge op de werkplek wordt aangeboden, geldt hiervoor over het algemeen een nihilwaardering. Daarnaast kunnen deze voorzieningen in individuele situaties mogelijk wel onder de gerichte arbovrijstelling vallen. Binnen de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever het personeel tot een bepaald maximum van de totale loonsom (de zgn. vrije ruimte) laten profiteren van vergoedingen en verstrekkingen zonder dat dit belast wordt. Naast de vrije ruimte zijn er binnen de WKR voor stoelmassage/reflexzonemassage nog twee relevante onderdelen waar voorzieningen onbelast kunnen worden verstrekt; de nihilwaardering en de gerichte vrijstelling. Hier zijn onder voorwaarden zaken als de werktelefoon, studiekosten en het vitaliteitsbudget onder te brengen.

 

* Scandinavisch bedrijfsleven zweert bij reflexzonetherapie


In Scandinavische landen heeft reflexzonetherapie (reflexzonemassage) binnen het bedrijfsleven zich inmiddels behoorlijk bewezen als preventieve en klachtenverhelpende therapie. Diverse onderzoeksresultaten uit Denemarken tonen aan dat reflexzonetherapie op regelmatige basis een positief effect heeft op aspecten als vermindering gezondheidsklachten, grotere werktevredenheid en daling ziekteverzuim. Voor meer informatie hierover verwijzen we u graag naar de rubriek ‘reflexzonemassage voor bedrijven’ op deze site.

 

 

Naar hoofdpagina HEALTHkitchen