Company

U bent nu hier:
HEALTHkitchen ›› Individuele Behandelingen ›› Algemene introductie

Werken aan gezondheid bereikbaar voor iedereen.


HEALTHkitchen is er voor iedereen die aan een betere gezondheid wil werken.

Het kan dan gaan om acute klachten, klachten waar u al langer last van heeft maar ook om het voorkomen van klachten die bij u vaker dan gewenst opduiken. Onze praktijk is er voor jong tot oud, voor mensen die met een wat mindere gezondheid kampen maar ook voor de actievelingen en sportievelingen die doorgaans veel van hun lichaam eisen. Na inventarisatie (en eventueel onderzoek) van uw klachten stemmen we uw ‘persoonlijke recept’ met u af. Indien dit nodig is ook in nader overleg met uw huisarts of eventuele specialist. Na een aantal behandelingen evalueren we de resultaten en stemmen uw verdere behandelplan eventueel bij. Het behandelplan kan bestaan uit één van de therapieën/behandelingen die we aanbieden, maar ook een combinatie daarvan.

 

 

* Onze therapieën en behandelingen


Als individuele klant kunt u in onze praktijk terecht voor reflexzonetherapie, sportmassage, klassieke massage en hotstone behandelingen. Op deze website vind u meer informatie over de werking van deze behandelingen. Diverse behandelingen worden door een erkend natuurgeneeskundig therapeut uitgevoerd. Heeft u na het lezen nog specifieke vragen, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met onze praktijk.

 

* Strippenkaartkorting


Voor klanten die op jaarbasis 10 of meer behandelingen bij ons doen is de aanschaf van een strippenkaart aantrekkelijk. Het behandelplan dat met u besproken wordt geeft u na de eerste intake en behandeling inzicht in het aantal behandelingen dat geadviseerd wordt. Hierna kunt u zelf de overweging maken tot aanschaf van een strippenkaart die u een korting van 10% op de behandelingen oplevert.

 

* Goed opgeleide therapeuten en masseurs


HEALTHkitchen werkt alleen met goed opgeleide therapeuten en masseurs aangesloten bij erkende beroepsverenigingen. Dit betekent dat u altijd wordt behandeld door therapeuten en masseurs met een gedegen opleiding en een hoog kwaliteitsniveau. Bijkomend voordeel is het lidmaatschap bij erkende beroepsverenigingen, in het geval van reflexzonetherapie, ook betekent dat de kosten van behandeling (deels) worden vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Wij helpen u graag met het nakijken van de vergoedingen die voor uw polis gelden.

 

* Uw privacy


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullenwij u eerst nformeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum van de behandeling
• een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
• de kosten van het consult.

 

 

Naar pagina individuele behandelingen